o nás

Architektonická dílna atelier KUBUS byla založena v roce 2000. Toto volné sdružení architektů a stavebních inženýrů nabízí komplexní služby na úrovni všech fází projektové přípravy a realizace staveb od zpracování architektonické studie, přes vyhotovení podkladů pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, podkladů pro výběr dodavatele stavby až po autorský a stavební dozor při realizaci díla. Předmětem činnosti atelieru jsou zejména stavby bytové a občanské - rodinné domy, bytové domy, admistrativní budovy a to jak novostavby tak rekonstrukce, dále návrh interiéru, design stavebních detailů atd. 

Zvláštní důraz je v projektech kladen na problematiku minimalizace energetické náročnosti budov a na zajištění kvality vnitřního prostředí staveb. Více jak 15 let navrhujeme a projektujeme pasivní domy, součástí projektu je již od úvodích fází architektonické studie komlexní stavebně energetická optimalizace návrhu zahrnující minimalizaci energie na vytápění a eliminaci rizika letního přehřívání. Optimalizaci provádíme pomocí stevebně energetických modelů v různých výpočtových variantách. 

Speciální pozornost věnujeme v našich projektech udržitelné výstavbě v celém kontextu, přírodním a environmentálně efektivním stavebním materiálům, snažíme se heldat taková technická řešení, která jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí. Navrhujeme jak zděné stavby, zejmna z vápenopískových tvárnic, tak dřevostavby (2x4, CLT) ideálně v kombinaci s přírodními materiály dle preferencí klienta. 

Naše projekty chceme mít pod kontrolou i při celkové realizaci, spolupracujeme s realizačními firmami se zkušenostmi s výstavbou pasivních domů již od úvodních fází projektu, navrhujeme i technologie pro svpomocnou výstavbu.

Vzhledem k rostoucímu požadavku našich klientů dotáhnout architektonický koncept do detailů může být součástí návrhu i řešení interirů a zahrady. Spolupracujeme s firmami, zajišťujícími dodávku interirů.

Zabýváme se konzultační činností v oblasti energeticky úsporných domů, rekonstrukcí do pasivního standardů, ekologickho stavění a udržitelné výstavby.

Atelier KUBUS je od roku 2007 členem Centra pasivního domu     Pasivni domy

Kontakty:

atelier KUBUS
Charlese de Gaulla 629/5,160 00 Praha 6
www.kubus.cz

https://www.facebook.com/atelierkubus/

Ing. Jan Růžička, Ph.D.

tel.: +420 777 585 096
e-mail: ruzicka
(a)kubus.cz

 


 

CPD CPD_certifikat_Ruzicka CKAIT MPO SBTool_Juna PHPP certifikat Ref