PAS RD Ptice

lokalita: Ptice, Praha západ

studie: 2009

projekt DSP, DPS: 2010

spolupráce: Juraj Kazimír, Michal Bureš

realizace: 2011 – 2012

foto: Radek Pokorný

Řešení rodinného domu v obci Ptice (Praha-západ) vychází ze snahy naplnit širší kritéria udržitelné výstavby. Ekologická stopa stavby je redukována konstrukčním a materiálovým řešením, které v širší míře využívá obnovitelné, přírodní a ekologicky šetrné materiály. Kromě dřeva pro nosnou konstrukci stavby jsou použity konstrukční desky se sníženým obsahem formaldehydu, akumulační vyzdívky z nepálených cihel, hliněné omítky s rákosovými rohožemi atd. Dům dále využívá řadu prvků, které pomáhají redukovat také provozní energie při užívání stavby a které zajišťují kvalitu vnitřního prostředí. Rizika letního přehřívání lehké dřevostavby jsou eliminována pomocí poloautomatického systému stínění, akumulačních vyzdívek z nepálených cihel, použitím masivních dřevobetonových spřažených stropů a izolačních desek z dřevní hmoty na vnitřním líci obvodových konstrukcí. V ložnicích je elektroinstalace vedena mimo hlavy postelí z důvodu snížení vlivu elektromagnetického pole v době spánku, je provedena příprava umožňující noční vypnutí celého elektrického okruhu v místnosti. Spotřeba energie na osvětlení je redukována díky osazení světlovodů v místě pracovních stolů.

Hmotové řešení domu se sedlovou střechou respektuje požadavek investora, aby stavba svým výrazem zapadala do charakteru vesnické zástavby. Tato jednoduchá hmota zároveň respektuje požadavky na co nejjednodušší obálku stavby eliminující tepelné ztráty. Doplňkové prostory (temperované zádveří, sklady, sklepy, parkování) jsou vyčleněny mimo hranici vytápěné zóny nebo tvoří samostatné objekty.

Konstrukce rodinného domu je řešena jako lehký dřevěný skelet, typu „2x4“. Obvodové stěny jsou izolovány celkem 360 mm tepelné izolace, součinitel prostupu tepla stěny při zohlednění systémových tepelných mostů způsobených nosnými dřevěnými prvky je U = 0,14 W/(m2K). V podlaze na terénu je použito celkem 180 mm tepelné izolace, součinitel prostupu tepla je U = 0,21 W/(m2K). Stropní konstrukce je řešena jako dřevobetonový spřažený strop. Tato masivní stropní konstrukce je příznivá jednak z akustického hlediska (zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost stropu) a jednak zvyšuje akumulační schopnosti lehké dřevostavby. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, ve skladbě je použito celkem 400 mm tepelné izolace, součinitel prostupu tepla stěny při zohlednění systémových tepelných mostů způsobených nosnými dřevěnými prvky je U = 0,12 W/(m2K). Dělicí konstrukce jsou v 1. NP vyzdívané z nepálených cihel mj. z důvodu zvýšení akumulačních schopností domu, ve 2. NP jsou pak lehké sádrokartonové příčky.

Vzduchotěsnicí rovina, tvořená konstrukčním plášťováním z OSB desek, byla navržena tak, aby byla vedena v celé obálce souvisle. Výsledek první zkoušky vzduchotěsnosti nebyl přesvědčivý, výsledná hodnota vzduchotěsnosti byla n50 = 0,88 h-1, což nesplňuje podmínku pro pasivní dům (n50 ≤ 0,60 h-1). Zde se projevila špatná kvalita desek konkrétního tuzemského výrobce a jejich nedostatečná vzduchotěsnost v ploše, jak ukázaly zkoušky na stavbě. Desky byly dodatečně opatřeny vícenásobným latexovým nátěrem, což je pracné a ne zcela v souladu s preferencí ekologicky šetrných materiálů. Po aplikaci nátěru se zvýšila vzduchotěsnost na n50 = 0,38 h-1.

Přáním klienta bylo maximální vizuální i provozní propojení interiéru se zahradou, které bylo realizováno pomocí velkých prosklených ploch a francouzských oken. Proto bylo nutno velmi obezřetně řešit problém letního přehřívání. Již v rámci studie byla provedena řada optimalizačních výpočtů dle ČSN EN ISO 13792, tak aby byl tento problém eliminován. Výsledné řešení pak v kritických místnostech splňují normové požadavky (max 27°C) -  nejvyšší teplota v obývacím pokoji je 26,4°C, v dětském pokoji pak na 25,4°C, což splňuje normový požadavek.

V domě je použit integrovaný zásobník tepla. Zdrojem tepla jsou peletková kamna s automatickým zásobníkem paliva a s teplovodním výměníkem, solární panely o ploše 6 m2 integrované do střešní krytiny a elektrický dohřev. Vytápění je zajištěno kombinací teplovzdušného vytápění v obytných místnostech a nízkoteplotním podlahovým topením pod dlažbami v koupelnách a kuchyni. Větrání je nucené se systémem zpětného získávání tepla. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem je 0,22 W/m2K, měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 73 0329 16,0 kWh/(m2a), měrná spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů (TNI) je 40,5 kWh/(m2a)

Projekt byl zařazen do programu Zelená úsporám a byla mu přiznána kombinace dotací typu B – Nová výstavba v pasivním energetickém standardu a typu C – Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Projekt byl publikován v knize Jan Tywoniak: Nízkoenergetické domy 3, Grada 2012, dále v článku Konec přehřívání. Díky pasivní dřevostavbě mají doma příjemný chládek na serveru www.bydleni.idnes.cz.